Příprava na psaní, čtení, matematiku /pro děti 4-6 let, i s rodiči/

20.10.2018

Termín konání: 

  • 5. listopadu v čase 16,30 - 17,30 hod.
  • 14. listopadu v čase 16,30 - 17,30 hod.

Místo konání: Monty klub, Slovanská 856, Slavkov u Brna

Vždy jednou měsíčně otevíráme Montessori školku /www.montyklub.cz/ dětem s rodiči. Cílem setkání bude seznámení s Montessori pomůckami, při kterém děti /4-6 let/ s rodiči budou moci nerušeně pracovat na rozvoji dovedností důležitých pro přípravu na psaní, čtení a matematiku.
Chcete-li strávit intenzivní hodinku se svým předškolním dítkem a pozorovat, co ho nejvíc zajímá, které pomůcky si zvolí a jaké senzitivní období právě prožívá, a kterou oblast tedy momentálně podporovat a rozvíjet, rádi Vám pomůžeme při práci s pomůckami.
Vesměs Montessori pomůcky zdaleka nevypadají jako vzdělávací materiál. Pomůcky seznamují děti se základy budoucí školní výuky, jako je počítání, čtení a psaní. Kouzlem kombinace přístupu vychovatele a zmíněných pomůcek je to, že dítě samo odhalí, pokud udělá chybu a samo ji umí napravit - bez pomoci druhých. Tím se učí analytickému myšlení a samostatnému řešení problémů.
Silnou motivací je také kvalita a atraktivnost předmětů. Materiál přímo vybízí k činnosti a k tomu, aby ona byla prováděna jemně, opatrně s úctou k materiálu, s estetickým cítěním a zodpovědností.
Kontrola chyb je u většiny pomůcek zabudována v samotném materiálu.
Budu Vám k dispozici po celou dobu programu, Petra Perescu

/Během Montessori odpoledne bude pro menší sourozence otevřena herna s tělocvičnou o patro výš Abc Baby - www.abcbaby.cz/

Cena: 1 lekce/120 Kč

Platba - převodem, bankovní spojení: 115-7937060207/0100, variabilní symbol - jméno dítěte

Přihlášky prosím přes FB, po telefonu 603354018 nebo emailem na abc@abcbaby.cz.